Połączenie parkietu i ogrzewania podłogowego ma wiele zalet, jednak właściciel domu nie będzie mógł cieszyć się nimi, jeśli pominie etap tak zwanego wygrzewania podłogówki. Ponieważ całą instalację grzewczą pokrywa się kilkucentymetrową warstwą wylewki cementowej lub anhydrytowej, przed ułożeniem parkietu należy zadbać o jej odpowiednie osuszenie. W przeciwnym razie wilgoć z wylewki wchłoną deski podłogowe, a to grozi ich wypaczeniem.

Przy jakiej wilgotności wylewki można układać parkiet?

Odpowiednie przygotowanie podłoża z ogrzewaniem podłogowym pod układanie parkietu to podstawa. Instalacja z reguły pokrywana jest zatem warstwą jastrychu, czyli wylewki cementowej, bądź anhydrytowej. Taka wylewka powinna dobrze wyschnąć przed ułożeniem na niej parkietu, co oznacza, że zgodnie z przyjętymi normami jej wilgotność nie powinna przekraczać:

  • 1,8% przy wylewce cementowej,
  • 0,3% przy jastrychu anhydrytowym.

W pierwszym przypadku odparowywanie jastrychu zajmie około 21 dni, zaś w drugim tylko 7 dni, o ile pozwolą na to warunki. Najbardziej optymalne to te, w których temperatura oscyluje na poziomie około 20 stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza nie przekracza 50%. Jeżeli temperatura jest wyższa, na przykład latem, wylewkę należy polewać wodą, aby odparowywała równomiernie.

Jak prawidłowo wygrzewać podłogówkę pod parkiet?

W inny sposób wygrzewa się podłogówkę przy wylewce cementowej, a jeszcze inaczej przy anhydrytowej. Istnieje kilka zasad, których warto trzymać się, aby mieć pewność, że podłoże zostało prawidłowo przygotowane pod parkiet.

Jak wygrzewać jastrychy cementowe?

Jastrychy cementowe należy wygrzewać stopniowo. Na początku woda grzewcza powinna zostać podgrzana do temperatury o około 5 do 10 stopni Celsjusza wyższej niż temperatura otoczenia. Następnie co 2 – 3 dni temperaturę wody trzeba podnosić o 5 stopni, aż do osiągnięcia poziomu 45 – 50 stopni Celsjusza. Na takim poziomie temperaturę wody w instalacji utrzymuje się przez 5 dni, a później ponownie co 2 – 3 dni obniża się ją o 5 stopni Celsjusza, aż powróci do temperatury 20 – 25 stopni.

Jak wygrzewać jastrychy anhydrytowe?

Proces wygrzewania wylewek anhydrytowych nieco różni się od tego zalecanego przy wylewkach cementowych. W tym przypadku również najlepiej jest zacząć od ustawienia temperatury wody grzewczej o około 5 do 10 stopni wyższej niż temperatura otoczenia. Później jej temperaturę należy podnosić o 5 stopni co każdą dobę, aż do osiągnięcia pułapu 55 stopni. Najwyższą temperaturę utrzymuje się przez 2 do 5 dni, a następnie obniża się ją codziennie o 5 stopni, aż do osiągnięcia temperatury 20 – 25 stopni Celsjusza.

Bardzo ważne jest dopilnowanie, aby ustalona temperatura wody była stała i nie zmniejszała się na noc. Poza tym, wnętrza z wygrzewaną posadzką powinny być dobrze wietrzone (bez przeciągów), co zagwarantuje równomierne odparowywanie wilgoci. Na powierzchni wylewki nie mogą znajdować się też żadne przedmioty blokujące ucieczkę wody.

Skąd wiedzieć, że wygrzewanie podłogówki zakończyło się sukcesem?

Wygrzewanie podłogówki pod parkiet służy usunięciu z niej wody po to, aby deski podłogowe nie odkształciły się ze względu na swoje właściwości higroskopijne. Nie można układać drewnianego parkietu na wylewce, która nie zdążyła dobrze wyschnąć, a wykorzystanie instalacji ogrzewania podłogowego pozwala zadbać o to, aby proces utraty wilgoci przebiegał sprawnie i równomiernie. Po wygrzaniu wylewki zgodnie z zasadami przewidzianymi dla jej rodzaju, warto przeprowadzić dodatkowo próbę wilgotności, która wykaże, czy w posadce nie ma nadmiaru wody.

Próbę wilgotności przeprowadza się poprzez naklejenie folii PE na wybranym kawałku powierzchni wylewki. Wystarczający jest około 1 m2 folii, czyli kwadrat o bokach 1 na 1 m. Należy położyć go na wylewce, a następnie przykleić jego brzegi taśmą do podłoża. Po dobie folię odkleja się i sprawdza, czy na jej powierzchni pojawiły się kropelki wody. Jeśli wilgoć osadziła się na materiale, wskazuje to na zbyt wysoką wilgotność podłoża i konieczność przedłużenia procesu wygrzewania podłogówki. Po kilku dniach suszenia wylewki próbę warto powtórzyć.